Semnale de tranzacționare de înaltă calitate pe piața de valori


Abuzul de piata Participanţii la sistemele de tranzacţionare trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, pentru a semnale de tranzacționare de înaltă calitate pe piața de valori asigura o bună funcţionare a acestora şi pentru evitarea prejudicierii celorlalţi participanţi. În acest context se vorbeşte despre activitatea de manipulare a pieţei.

semnale de tranzacționare de înaltă calitate pe piața de valori rating opțiuni binare 2022

De asemenea pot fi calificate drept activităţi de manipulare a pieţei şi tranzacţiile sau ordinele de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune, precum şi diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice alta modalitate, care da sau ar putea sa dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia sa ştie ca informaţia este falsa sau induce în eroare.

Referitor la jurnalisti, în exercitarea profesiunii lor, diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepţie făcând persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri. Se interzice oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate să utilizeze respectivele informaţii pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenţia de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă.

Două decenii de realizări care au contribuit determinant la dezvoltarea sectorului energetic din România, funcționarea pe baze economice a pieței de energie electrică națională și integrarea acesteia în piața unică europeană. OPCOM și piețele centralizate administrate au devenit esențiale pentru sectorul energiei electrice, prețul de referință și semnalele de preț stabilite în piețele lichide și transparente administrate de OPCOM constituindu-se în indicatori de încredere pentru investiții și, în general, pentru participanții la piață și consumatorii finali. Societatea își asumă, de asemenea, un rol esențial în peisajul energetic european, prin participarea activă, în calitate de Operator al pieței de energie electrică desemnat, în proiectele europene dedicate obiectivului final de cuplare unică a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice. Cantități tranzacționate, produse și servicii care au înregistrat o tendință crescătoare și o permanentă diversificare de-a lungul timpului În cele două decenii de existență, OPCOM a devenit un operator de piață puternic, în primul an de funcționare al Pieței pentru Ziua Următoare conform noilor mecanisme tranzacționându-se pe această piață o cantitate de 3,6 TWh.

Prin informaţie privilegiată se înţelege o informaţie de natură precisă care nu a fost facuta publica, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare, sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se afla în legatura.

Se consideră a fi deţinătoare de informaţii privilegiate următoarele persoane: a în calitatea metatrader 4 android 4 4 2 de membru al consiliului de administraţie sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului; b ca urmare a detinerilor acesteia la capitalul social al emitentului; c prin exercitarea funcţiei, profesiei sau a sarcinilor de serviciu; d în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităţilor infractionale.

semnale de tranzacționare de înaltă calitate pe piața de valori câștigați bani de la zero pe bitcoin

În condiţiile în care persoana menţionată mai sus este persoana juridică, interdicţia se va aplica şi persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacţiei pe contul respectivei persoane juridice. Se interzice acestor persoane să dezvăluie informaţii privilegiate oricăror altor persoane, exceptând situaţia în care dezvăluirea a fost făcută în exercitarea normală a activităţii, profesiei sau sarcinilor de serviciu; precum şi să recomande unei persoane, pe baza unor informaţii privilegiate, sa dobândească sau sa înstrăineze instrumentele financiare la care se referă acele informaţii.

Opțiunile binare de revizuire semnale de tranzacționare investesc

Persoanele exercitând funcţii de conducere în cadrul unui emitent de instrumente financiare, precum şi, acolo unde este cazul, persoanele cu care acestea se afla în relaţii apropiate, au obligaţia sa notifice A.

Persoanele care produc sau distribuie studii privind instrumente financiare sau emitentii de instrumente financiare, precum şi persoanele care produc sau disemineaza alte informaţii prin care recomanda sau sugereaza strategii de investiţii utilizând mijloace de informare în masa trebuie sa se asigure ca astfel de informaţii sunt corect prezentate.

Aceste persoane vor indica natura interesului lor sau eventualele conflicte de interese care privesc instrumentele financiare pentru care se fac acele studii. Orice persoana implicata profesional în tranzacţii cu instrumente financiare, care are motive rezonabile sa considere ca o tranzacţie se desfăşoară în baza unor informaţii privilegiate sau ca aceasta ar putea constitui o acţiune de manipulare a pieţei, va notifica, fără întârziere, A. Instituţiile publice care disemineaza statistici ce pot influenta semnificativ pieţele trebuie sa difuzeze aceste informaţii într-o maniera echitabila, corecta şi transparenta.

semnale de tranzacționare de înaltă calitate pe piața de valori firma de tranzacționare forex grunden

Interdicţiile prevăzute în acest titlu nu se vor aplica tranzacţiilor desfăşurate în contextul politicilor monetare şi valutare sau a celei aferente datoriei publice, exercitate de către autorităţile competente din România, din statele membre, de către Banca Centrala Europeană sau de către persoanele care acţionează în numele acestor autorităţi şi nici tranzacţiilor cu propriile acţiuni din cadrul programelor de răscumpărare sau în cazul tranzacţiilor care au ca obiectiv stabilitatea unui instrument financiar şi care sunt executate cu respectarea reglementărilor A.

Aceste prevederi se aplică oricărui instrument financiar admis la tranzactionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru ori pentru care a fost înregistrată o cerere de admitere la tranzacţionare, indiferent dacă tranzacţia a avut loc sau nu comercializarea tehnologiei robotului cadrul respectivei pieţe reglementate.

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare este singura autoritate competentă care va asigura aplicarea prevederilor referitoare la abuzul pe piaţă. În exercitarea atribuţiilor de supraveghere, investigare şi control, Comisia va putea acţiona atât direct, cât şi în colaborarea cu alte enităţi ale pieţei sau cu alte organisme abilitate, cum ar fi: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, oficiul registrului comerţului, Poliţia.

Accesați categoria Signals pe MQL5. Vă reamintim că este posibil să vă abonați la un serviciu de semnale Forex gratuite cu un cont demo pentru a testa valoarea unui furnizor.